НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова Українська школа (НУШ) квітень 2018 рік

Технологічна карта оцінювання якості уроку фізичної культури у 1-4 класах
Нової української школи

(згідно нового Державного стандарту початкової освіти)

 

 

Критерій

Оцінка

Примітки

макс.

факт.

1 урок

2 урок

ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1.       

Виконує життєво необхідні рухові дії

5

 

 

 

2.       

Добирає фізичні вправи для ранкової гімнастики та розвитку ФЯ

5

 

 

 

3.       

Виконує фізичні вправи під час ігрової діяльності та змагань

5

 

 

 

4.       

Контролює та аналізує свій фізичний стан

5

 

 

 

5.       

Дотримується безпечної поведінки

5

 

 

 

6.       

Дотримується правил чесної гри

5

 

 

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

7.       

Володіння

державною мовою

2

 

 

 

8.       

Здатність спілкуватися іноземними мовами

2

 

 

 

9.       

Математична

компетентність

2

 

 

 

10.   

Компетентності у галузі природничих наук, техніки
і технологій

2

 

 

 

11.   

Інноваційність

 

2

 

 

 

12.   

Екологічна

компетентність

2

 

 

 

13.   

Інформаційно-комунікаційна компетентність

2

 

 

 

14.   

Навчання впродовж життя

2

 

 

 

15.   

Громадянські та соціальні компетентності

2

 

 

 

16.   

Культурна компетентність

2

 

 

 

17.   

Підприємливість та фінансова грамотність

2

 

 

 

НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

18.   

Критичне та системне мислення

3

 

 

 

19.   

Уміння висловлювати власну думку усно і письмово

3

 

 

 

20.   

Здатність логічно обґрунтовувати позицію

3

 

 

 

21.   

Оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми

3

 

 

 

22.   

Співпрацювати з іншими особами

3

 

 

 

23.   

Творчість, ініціативність

3

 

 

 

24.   

Вміння конструктивно керувати емоціями

3

 

 

 

25.   

Читання з розумінням

3

 

 

 

 

Всього балів:

76

 

 

 

Програма

проведення обласного науково-практичного семінару з елементами тренінгу для вчителів фізичної культури з теми «Розвиток ключових компетентностей учнів 1 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі»

 

Час

Група А

Група Б

Аудиторія

(викладач)

Тема

Аудиторія

(викладач)

Тема

Чорнобаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної ради

20.04.2018 р.

9.00-10.00

Реєстрація учасників семінару

10.00-10.10

Спортивна зала

(Луценко А.Г., Моїсеєв С.О.)

Вітальне слово, знайомство з планом роботи семінару

 

Спільно з групою А

10.15-10.50

Спортивна зала

(Мазманян О.О.)

Формування в учнів 1 класу екологічної грамотності та здорового способу життя на уроках фізичної культури засобами рухливих ігор

 

Спільно з групою А

11.00-11.40

Спортивна зала

(Рогачов Ю.В.)

Розвиток в учнів 3 класу громадянських компетентностей на уроках фізичної культури засобами футболу

 

Спільно з групою А

11.40-11.45

Спортивна зала

(Моїсеєв С.О.)

Об’єднання учасників у групи А, Б

11.55-12.45

Клас олімпійської освіти

(Моїсеєв С.О.)

Аналіз уроків фізичної культури через призму вимог Нової української школи

Клас

біології (Моніч В.В., Обозна В.В., Ошурко Ю.М.,

Авраменко О.В.)

Перспективний педагогічний досвід з розвитку ключових компетентностей учнів 1 класів на уроках фізичної культури

12.55-13.45

Клас

біології (Моніч В.В., Обозна В.В., Ошурко Ю.М.,

Авраменко О.В.)

Перспективний педагогічний досвід з розвитку ключових компетентностей учнів 1 класів на уроках фізичної культури

Клас олімпійської освіти

(Моїсеєв С.О.)

Аналіз уроків фізичної культури через призму вимог Нової української школи

 


Час

Група А

Група Б

Аудиторія

(викладач)

Тема

Аудиторія

(викладач)

Тема

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти

21.04.2018 р.

08.30-09.50

Ауд. 304

(Клюєва Т.М.)

Особливості навчання учнів у 1 класі Нової української школи

Ауд. 303

 (Примакова В.В.)

Особливості навчання учнів у 1 класі Нової української школи

10.00-11.20

Ауд. 304

 (Агачева Ю.А.)

Стресостійкість педагогів в умовах трансформації освіти

Ауд. 303

 (Моїсеєв С.О.)

Компетентнісний підхід до проведення уроків фізичної культури у Новій українській школі

11.30-12.50

Ауд. 303

 (Моїсеєв С.О.)

Компетентнісний підхід до проведення уроків фізичної культури у Новій українській школі

Ауд. 304

 (Агачева Ю.А.)

Стресостійкість педагогів в умовах трансформації освіти

13.00-13.30

Ауд. 202 (Моїсеєв С.О., Клюєва Т.М.)

Круглий стіл: «Проблеми та перспективи розвитку ключових компетентностей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі»

 

Спільно з групою А

13.30-14.00

Велика конференц-зала (Моїсеєв С.О., Клюєва Т.М.)

Підведення підсумків та вручення сертифікатів

 

Спільно з групою А